Sportovní Klub Čakovičky

Napsal Super User. Posted in co se děje

O nás

Skupina občanů Čakoviček se již jedenáctým rokem věnuje organizaci různých dětských sportovních i kulturních akcí. Po několika letech naší dobrovolné činnosti jsme obnovili původní sportovní klub, který zde má již 80letou tradici – původně fotbalový klub, přeorganizován na neziskovou organizaci, zabývající se volnočasovými aktivitami občanů Čakoviček s názvem SK Čakovičky - a pod touto hlavičkou nyní pořádáme většinu akcí v naší obci.

                Před 11lety se nám s pomocí OÚ podařilo zrekonstruovat a předělat nevyužívanou třídu v místní mateřské škole na tělocvičnu, která byla využívána na cvičení předškolních i školních dětí v rámci zájmových kroužků. Též zde probíhaly kulturní akce jako je vítání občánků, karnevaly, setkání s Mikulášem a čerty, vánoční besídky, břišní tance, aerobic, ping-pong atd. Po několika letech naší činnosti byla tělocvična uzavřena a předělána na druhou třídu mateřské školy.

Od té doby jsme nuceni veškeré akce pořádat za vesnicí na louce. Jedná se například o přespolní běh, výlety na kolech a další nesportovní akce jako dětský den, strašidelný les. Na akce, při kterých jsou vhodnější uzavřené prostory – setkání s Mikulášem a čerty, karnevaly, kreativní dílny atd., využíváme sál v místní restauraci Švejk.

                Pořádání tréninků ve vybíjené je závislé na pronájmu hřiště v sousedních obcích Zlonín či Nová Ves. Na závěr školního roku je pravidelně vyhlašován turnaj ve vybíjené mezi sousedními obcemi.